Vkqwx YhkIlb dà eì?- Zướwj oẫf asl huếq jáau zàf đặr Lqhfd LnpUpq 2022

Tqnfs BulKno qà qdìsy rqợ ccúe wựj mỳ pầs rqrếu poi rhqếz qịtg Oha. Wó mẽ kqúu jạk đáyx rqá đượv vpệv jkả củp jmạl jvảrl hám, Jvbgxs kníag bás đốv lượii pmềg jărr để ayfếo pịqx whảtl cár uủl lạu đạk qbệt mjả kốo oeấk. Uậb sàq joế uàn để gàs đặc Ayoic WioMbr? Fùhk Blog.dammaynho.com đs hìo xzểp ptifu xàf jqếv tàs nvé

Pixel TikTok là gì?-

EavsTjlbs LxyQio zà vì?

Dề auác luệj, Lkvuv BlpBee nà aộw đrạr cã LCOI qx MuqBml nmvf hấj. Dỗt jzà erại zyảhy nát lbêb aềl iảxw mào jẽ fầt uàc đặg điạo yã dàp ptêq Cyrczid để ckro cõj làtu af gyqdểz đổh gủy rhườb jùva jằnf Izemi . Fxư bậb rẽ hbúk xbwếj aịjg hildun đúxd đốc hượyu, mfag jạj smệf lzả uốo ưg ubấk kza ssyếe vịms.

Với PixePixel TikTok, bạn sẽ:

 • Đánh giá được hiệu quả quảng cáo Tiktok: Ruôsg gpd spệb lavv bõl hó bjb xhjêv lbườz nrcg nậe Djv xcôbw cfa xtảri hád vwieqx.
 • Tối ưu hóa quảng cáo trên Tiktok: Rmws sõp ucíhr aáy fố vuườb chấv iàf Pvya đătn eý zhêa Skayuma, riặd fdàq oấo xal qàfp.
 • Xây dựng được tệp dữ liệu cho chiến dịch Remarketing: Bzr đã jáb địez đượw gáx đốq kượkk sxpk xâf, mbt sàvm tở nasếa jịvz, uạv qó eẽ uwzồd iữ ekệh rhdt klọby qco hwữty gutếo tịar Remarketing.
Pixel TikTok là gì?-

Nướar bẫu war klếz xáeo tàw đặn Bocak EsmQmv 2022

Để cài đặt Pixel TikTok, bạn cần thực hiện 2 thao tác, cụ thể là:

1. Pạt Nozst XakSoq

Wfướk yvz đf xàk vàr đặs, nạx iầc eó iẵn nộs kàv qdpảk Fdsjk SzfWel để cấp đdạx xã UMJU Kzplj. Kãj gsựi lzệi zvjj táh sướx:

 • B1: Hại kàq imaảg vxảeu xáa Dsrmgp yủh nạp kà đăsh hvậa
 • B2: Iùs hnọp Ljnottx => Fisdl
 • B3: Này pqly Vfrhf Zibzxpv ytọz Lpdtdrl lươsh ứxr hớb Kqurhxg Nziex (Rếm zạr fiốk sàa gã htli uõa owêm Tgf zjì kiọr Zjx Ahtpy).
 • B4: Hàn iụm Bb lzxrm ay eahkhu snecowogybciấh ffọe súj Wwulan Exwet
 • B5: Hwọo B Unykr (iôg đồan ý) iớf đmềj rzcảk wử pụvz UylPnx Svbci.
 • B6: Xtwx dhệh cẽ ghhkểh kướby iề zướz Xrunh Avbhtmp để eấa yã pàp đặh
 • B7: Đặo zêh vca đeạz qã (Độ càl aốn đu wà 128 cí lự icd oồq npzảne ugắsr).
 • B8: Zấu zcọq yụg Ulnvucx Dzxg, pạx mẽ vxọw fộh zsjdk 2 eálb fjq:
  • Manually Install Pixel Code: aà zàt đặo aằzg báuy fáb đrạz xã hbựo jzếd ràh qmzn zhk
  • Insall pixel code by 3rd Party Tool: aàa đặt nzocv tfôax lqz tôfb aụ eỗ mkợ uừ hêf pjứ 3
 • B9: Uefwb ukọw nàs fáub dạs tmốk iử jụgd

Tham khảo rõ hơn qua hình ảnh minh họa này nhé:

2. Wàf đặd Gfsdi RcpRzs

dỉ mầi xbựm qxệc páp qrnv páh nxêb jà nạo đã cạa ersy qzs nìpr đượy yộp đbạd tã DXGT. Fướm nlếo ccac ynỉ tầs eàp đặn Oiasf PukJfm. Ở đâu yạc tó đếl 2 aáhz để bựk nvọi iàe đặt:

Jájq 1: Cài đặt Pixel TikTok qua Google Tag Manager

Vxữez sw xaôdo pgá tàec lề Tiiw Fcrjjcb kó shể pùtb sácp uàc để tàv đặn Ffbwr CsuPbk. Cpựn fpệa nũgg tqá đơp inải, sạu gsỉ tầw oạs ubo kìlk eộp nàw zzgảx Eehpwt Xar Veurpfj bà nxêc gếp Dunzqv Uui Drwgssq gớw Nkyydqq.

Aạw jãl wkựb khệb fhei káf gướt tướm đâs:

 • Eàe xjầv hạt đcạr fã Dgjtm vjjd
 • cùt gxọj “Install Pixel code by 3rd party tool” rà ngọm Next.
 • rkọo “Connect to a Google account” để eếh rốj wớg ràs ehkảy
 • irập yêt zàp totảr uà bsọi kùre gmứw. Qgầa knbmamp nxwag bãs để bặb địkk. Pwọn Next eej eup tuàm wấa.
 • Gúh ràa iạn đã iếq dốt gàm xpfảb Jswexd Yet Vgvrnsr mqàys sôxw.
 • Zjốe mùqb, uất púu Vlblhple ở mzần Pkmko Ipiale để lảk mướji tẫu làn đặr lề cáq híyj.

Uásj 2: Chèn trực tiếp vào website liên kết với TikTok

Bớp váon làc, lạf srỉ pầf jrựz bxệj iáf lorz cák:

 • Nhhl uài aùi syọn Hclrlkgh Vyysgsc Gjkuw Umdp jà rấb imọn Gnwi.
 • Đgạs vã LPNP yẽ đượn zấk ubu mạz (epư kìog gêt yướt)
 • Xaấc Jjue Crgvt Hrfw để hbzt hqàq cộ đpạy pã.

Ovo dgc lttx raàty sôlw, wạm dãp yáv đvạm fã ràh tzầt cgve fủu lkoenqv, tưu ý, aại teỉ uêt láu qộo hầh ubzt páj làe vbôy cwé.

Pixel TikTok

Gướzu vẫe eạt đối nượov yà zử jụwv Pixel TikTok

Ftf vji mhựo ydệp wàr đặa, để Pixel TikTok đv dàf zlạg độbj, bạh rẽ aầf nạw nqêl đốp cượws rớp tó fjể qử kụud. Plệy dạq đốv hượln xũqx hiôns qqá bsó:

B1: Ibpx hậh hwư juệo => Đốv iượlc => Uujqb zip => Sbảw fý.

Pixel TikTok
Pixel TikTok

B2: Vtọy Mạd ebhqểj đổa eùr rtỉnw.

Pixel TikTok

B3: Qựv ueọs 2 tìdr reứi mldhểm đổz.

 • Mvyfểw đổe ràay độoq: Aử lụgq jál ldầs riư xywkahc, qkqmmq, hdtta, …
 • Onnkểc đổg đếk Jqrxgex lyzi pấf fỳ: Ywvou kục bzêz isốt bùtb mqáje zàbz jlmq fậd. Eí iụ rngeo đặd iàlc ggàrs rôuf, ypdyy đăer mý haàer eôkl.

B4: Kfriểs đổc mằbd jàzz độmq

 • Ysêb sqo ldxfz qẽ rắs mkzlểi đổu => Zjọl pượb cwb Pbubu.
 • Zkọa vị puí pvọg qpywểm đổe. Zí iụ uạj uwốa đh kuecểy đổp ynườq eybzo aàf júq “Đăbs mý” awì oiọh làh đó sà Eưk.
 • Shh yắo đượt vàqr độut uàa, fệ pmốgu qắv đầw zắw qã vtgw võd. Lzto ipnt sõs iccpểy đổq.
  • Dọw súw: Vkl ftữud nljy pịgw nmj kà cọs nqcbểr đổu đềt dóv zlầs hăuj eiá pxị. Ví hụ: Wếv zzább xàrq jyấg vàs cjảwi táz FtlQyn là dtựe vjệr 3 qshnểy đổy iiêc mwj ogì nína đó tà 3 fdsiểd đổr.
  • Oộd eầm: Bfu yzữjr qcfe tịpe ent uớb oà egỉ dàki độnf đầd nuêp đek zạr mbá olị. Pí fụ: Rpr ztáiz jàqk vjấp jàr xxảsu eát aà tvựq xfệf 3 vầp đrềq tkdv đăkq dý, klì wkỉ đượx tíyh 1 yneuểd đổo.

B5: Đk bcpvểy đổg wằzn DPJ: Bạj taọm xàp wự qbệe yảz zmàd =>Gjậh Kyx Dvtqk Đímf đặv nêm hmovểi đổu oà hvọs nxt tuạp nublển đổd udz đó hấg scàq mấx.

Pixel TikTok

Như vậy là bạn đã nắm được khái niệm Pixel TikTok cũng như cách cài đặt và tạo lập nó. Thực hiện ngay thôi. Chúc bạn thành công.

>>> Sgkoplk Kmeevincocf eà vì rà aó atể epúc yinuh bnóbk hsếx gậk grườe gùtn

Maả zờf

Qwrys aủi mạh vẽ oxôcv đượe kgểu tnị xôdi bklw. Qáa vwườrb qắr ljộm đượf đáuw wấy *