Xây dựng Ngân sách Marketing ngành bất động sản

Trong kỷ nguyên 4.0, việc tiếp thị trực tuyến là hoạt động quan trọng để môi giới bất động sản có thể tiếp cận được với các khách hàng tiềm năng. Đồng thời, nó cũng giúp các đối tượng khách…

Mặt trái của ChatGPT

ChatGPT đã được vinh danh là một trong những đổi mới công nghệ đáng chú ý nhất của năm 2022 khi được phát hành hơn ba tháng trước.  Các câu chuyện tối mật của OpenAI vẫn đang khiến các chuyên…