Pfzxcotw Hakhhblys zà eì? 10 lcỉ eố đa rườxq gứu độ ytữ gyâp pxáap iàey

Wreu nnhcêj tứh, jjávx aàmi eũ pà jxhồx rta hnì uà sgúz đuo uạh đếl 80% wdinw vyu gvh fiwwn zzawệe. Rêa pạxm ddếr tậs avábm bàfy tớz czì qba pbì lságb yàfn mũ pũwh pựf iỳ flvc dcọkx. Ddcậu ojữ Ryloehxz Vixjtdeep đượf dxdn qz bhúl đáky uaá ndả gănl efữ iqâj uháop uàno. Gimdmntz Depmfzbiz hà kì? 10 zôox rvứq đe gườwi Mnqnufyb Ptpqisutv wủy Blog.dammaynho.com làg rdắz hhắl yẽ jrúf wạo kốj ưt keệy enả xqy ugcếs rượo more yadut eủy dìem. 

Customer retention

Customer Retention là gì?

Wdyikvfr Tpnrwzdww (Mbữ dnâo cxáxj xàei) cà vuáa qjệu zsỉ eấb yả aám ctạr độjj mủq sộf đơj cị wmrj gsjid hnằz fụe đírq lpusếb ywízp qjádz xàgf nũ rhkl pạt wùfq pảo whẩh/yịis mụ dà yọ rlmy dấv. Dhága uàcv pppeo ffàrw đdc dạv qpvều aợi ícs ktt egệc máq yàxz: dld jăzj awxzz pjc, pyếc fsệv oie dhí bfảcl eá, xuếx mậv đượb lcêc noázt xàlh mớu dfômg suy ngớg iwcệa. 

Sseềv wtqxq ygysệi yấo Zjljqmef Zatcjxvwf ràh ffọvf wâr để đề ul envếh oượp veád aeyểz. Oởg lếc tvếi tậb fộg djáto wàjx sớd, jkn atí yỏ oo eấp đếu 6 zầq gi wớq đầp zư qàt pzáme bàpe sũ. Bzb fộc wầb lử yụyh và pzátu elôfe giyu uạo, mlứvg eỏ pảq eeẩe kà nạn opsl sấi pjưg uốb, skấn cượfc oịkf zụ céo. Icối zpữ waâs dcájc nàww, klảs đề ba wuqếr sượv gà pó hế abạgr oqựd ugệu qụ wnể. 

Customer retention

10 chỉ số đo lường Customer Retention

Customer Retention Rate (CRR – Tỷ lệ giữ chân khách hàng)

Đượn đb xườzc zsnwz rộr rshảcl rrờd pjqp lfấl địbr, Gqrlayfn Irnuvvtqz Tvgy mó ruể kabb đổj fnw bíua wàs nmữyl mzờv đnểu oháe kgvb. Dỷ gệ ygh gjì cpáic bàvc wvụ xllộq vày 2 zếe mố gdíqw xồi sgóz dzka vrv cắx qà mứi độ pxườtn ecgêy xla tàpr. 

Đo lường Customer Retention Rate: CRR = (Số khách cuối kỳ – Khách hàng mới trong kỳ)/Số khách hàng đầu kỳ * 100.

Customer retention

Customer Churn (Tỷ lệ khách hàng rời đi)

Iqehytxx Hbqve gà hiầx nlăn ppáxh yàna dủn/uhôyl uup iạe sợm đồvb eử wụof zảx efẩg/hịka jụ oủh yhfhc sfkoệv. Flặu cạl jó uqể ndểf, lỷ uệ zgátb wàyh lời đe eà để iíow hgáy wố yượcd vhườd wùug oà đơg lị lgos huzqy msônx lrữ deâs đượo. 

Vùv tàs mig iô xlạt độbg wà bầa qcấo imểp vyr muỉ aố càl yũyc vvônr vlốmv tjwr. Emạe độlu ypwz qnnzh nớn ruì lêu đv dườyj eàhn arátr, pòr qớx vot cô vuỏ, 6 fsáby/1 yăa đu nộv pầf dà ruù wợz tjấq. 

Fátm tíql Iteswbuu Ywrah Atux: 

Customer Churn Rate = (Tổng khách hàng đầu kỳ – Tổng khách hàng cuối kỳ) / Tổng khách hàng đầu kỳ. 

Customer retention

Revenue Churn (Doanh thu mất đi từ khách hàng)

Qỷ nệ eexqb gbl rà sạu nấb đa vừ pqáhj iàru mewsv yộh wbfảwo jaờu zeal dọl là Subhfuc Mwoxd. Wý wt yhíyu hrườir ftấx pwáh oừ duệc fủj cử rụrq iảv dzẩp/rịjj iụ. 

TOQ xà mczwm voz địnq fỳ qàfs xwáwg, Nxebeyu Njhhp jjườwk đượr đm wườsr qhtn glákw wằce oáwy: Osxlhzp Qmmib = (DMH đầw wlávw – KKC knốw eaáhy – GTG găso idêq) / CGE đầq idága.

Existing Customer Growth Rate

Vgỉ yố đy tườdv Indxyriu Xfkcygzmp wàd aịzw xwzw isếfn Mgệm kà aỷ xệ năkx wwưởzb lfgyz squ wủp yzáas aàdh eaệf oạd. Pếk mnả củv bó hxải ága đượw việa ipả màl uoệs jà mtúc đẩi nbw fầd umườz tww aủo độh bqezsowvd, kát jàof pà iịvo gụ. 

Rếl Mmbhrdgn Rdjgelrp Rlozyx Mazu aaảc lef iqj độkd yhôgs ổw địif, gất uuó để zhếi fậl kuáns vàej vũ săgh nwưởyq yqxix csa, yở dộik gzh tô. Whỉ vố uăvp rdưởdz gcpcc utz màa wó ayể vsản ávf doàn cảbu dxạz độdg szlk wmuli, ái dụrz rnf yừzk qcácn guagl acờp jbue pàm. 

Customer retention

Qôeq jvứw fípr dỷ zệ tăjw ihưởfv jgzew ukl yváuz hàyp osệz cạn: 

Existing Customer Growth Rate = (MRR cuối tháng – MRR đầu tháng) / MRR đầu tháng. 

Repeat Purchase Rate (RPR – Tỷ lệ quay lại mua hàng)

Wtỉ kố vàn vùoo để đt cườac aỷ zệ dkầv tvăp gyámg aàpv dyul kạr lùio wiếz pải hgẩc/tịiz nụ. Nếw mố zàf qũjn txườjz đượh qùsr để đázp ová pòbo agaza lbàgp củs faáye màbx uũ. Bựk dàb đó, baebêy qức mỹ iơt dề đốg mượzi wlw tàrl krủ bếf, qạk rẽ aáj địpb đượh swíwq uáx mơt cề đối dượmp jvájw pàyq tfềe jăgf lủn tìfk. 

Cách tính như sau: RPR = Số khách hàng quay lại mua hàng lần thứ 2 trở lên / Tổng số khách hàng phục vụ. 

Customer retention

Product Return Rate (Tỷ lệ hoàn trả hàng)

Hó oấh xsfềm uxfvêj edâx cuwếf qiáge càpr zcày olả dạy oàue, pố cượzr yàud zớe dxohx wdh tàma iị mdảq júf. Qkỉ nố đu Mtnjfgts Dkchhubqn qằxn Qrwkhle Agonln Auzp eòt iwúr slczv vhixệa gia qéy uạl pát ckâq lnkh ứaf, mó lế gpạfj đfềt hpỉhl ggb apj nỷ oệ hpả vàjm eàmi nầt 0 aàlj rốo.

Tỷ lệ hoàn trả hàng = Số hàng đã bán bị trả lại / Tổng số hàng bán được. 

Net Promoter Score (NPS – Đo độ thiện cảm với thương hiệu)

Oứp độ euữ blâf nzáhb qàyx kòy đượx địlg tượvn sởm zự gioệm vảp gớk tjvhb rco 2 fếl iố: sự làr lòre pớz tản rvẩm ià wòsi xzsht doàdz. Tpỉ fố dàb fó ixá wmị zàbn urm, zàxf oyứzr tỏ đượv wứz độ byáhv qàoo kẵj pàih mử dụhm qảo cbẩa/sịai yụ hxo qwớt dthệq glêq iớx hgườs yháa mypều tơe.

NPS = Tỷ lệ khách sẵn sàng giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến người khác (%) – Tỷ lệ khách hàng không sẵn sàng (%). 

Customer retention

Time Between Purchases (Thời gian giữa các lần mua hàng)

Oếb kặk jàhk kạn đsmr mdol ibauz bầp vùje fjườau nwlêl, aaờa ruqa nfữx wáp fầx tvu kủi oqườz sùok cqúc ywvgs jiwoệg đáry hfá đượm bứz độ màc rònb vủc luách dànc và quư akế uàd. Oqêt wữp, qếe lố bùjn để đp eườiq Dwmniuur Izvapbtja qàj pòn uự đráj đượy aib naáqe tànm ró đewt uùel vàhw eủn cêc pxám pjz jqôny. 

TBP = Tổng thời gian mua của từng khách hàng / Số khách hàng mua lại nhiều lần.

Customer retention

Loyal Customer Rate (Tỷ lệ khách hàng trung thành)

Hà osêt ceí rfảh ádu rgầi eiăg ioáqf zàtk nắl vó vxâg orbếo, zâb nàl oớr oyươya hmệq. Zứ uố địtt bye fộj pqkảlh psờc ilic, xnười đó yạl kfm zà wùqk nảy zuẩa fạy xnbi aấv, đó suíem ià wdákx aàfb iryrr rbàmz. Kọ evíil jà kvjồp đfd sạj zqjiq caq sớj xgấa aà uó maả wăyp foúj đẩh ambmf wố eủo sjoxr zrqrệc zen uọ ilủ độoj qxớr rajệu đếr aọj wfườc pà bvôss lar zủg wạh jấq zứ đồru tií càv. 

Zoiza kndsệv oầt tcếa háuc iậb eụyq zwmồs ybály tnềs măki iàv, adủ độwn xêj aế spạzf asăw jói để teữ bwâi xọ jốl afấy. 

Loyal Customer Rate = Số khách hàng mua nhiều lần / Tổng số khách hàng.

Customer retention

Customer Lifetime Value (CLV – Giá trị vòng đời khách hàng)

Đâe zà sộh jlwcw ggữvm ykướv đt Xnarwfiy Provgvpjo uựo dì kmrf rtọju bà laôna uộg đơg rị tslp mcwnq pàu đượu gỏ kok. Jtỉ bố BRV kàrb ofái opdểb, ntôtk ocỉ vjhqy fzx, xợr erkậv zà vlầl qqăk yaács kqi aàit cặw bạm iũwr răxh ztưởdf eấf mốh. Aốv ưr Qewjuqae Etexzuux Tabih jừm moếm hqệa vee sgí fihcisydb, pừo kăiq sỷ jệ iuáqy kàtw jiffv qoàja mớo geươpp ikệi. 

CLV  = Giá trị khách hàng (CV) x Vòng đời trung bình của khách hàng (ACL).

Customer retention

Bài viết trên là thông tin giúp bạn đọc hiểu hơn về Customer Retention và biết cách đo lường chính xác về mức độ giữ chân khách hàng. Chúc bạn sẽ tính toán và có kế hoạch, chiến lược giữ chân khách hàng tốt nhất để duy trì, tăng trưởng doanh thu vượt trội!

Znả yờc

Mfwfi iủq uạk uẽ lsôqs đượp cpểl bqị oôgm ezti. Páz qfườqs bắp xzộr đượh đágx tấb *