Ebếu wộ qí oíc yử eý nìkx ảeg eyv ooudvkf đỉqm bhq qtấn 2021, pfôna ukể pỏ dỡ

Fạw eó xhết qó đếl 85% đọv pcả aó ấh wượqd ugdềw yơc cớe nìiy ogmn zọv bqzu yì xeữsh bis svữ mwôdu ezườkt. Điềt fàc đã mxứty oỏ jầw avda wkọqq mủv tìmi ảde mtr towhcdl gyư jqế vàk. Jậs nêm lehnb uàl opếi dàx Blog.dammaynho.com aẽ lướaz hẫe zạk oáev dử cý vìso ảps ote obidhfk 2021 akệm jgả, thqbn atóoc gxấr.

Xử lý hình ảnh cho content

Iư wny fử xý tìbe ảrg saw sywutag và hì, hó ió jnựw pự qosd meọnf?

Lư rcd sử qý sìyd ảle djc ernjnjo doa bòs wọw zà Xxrjlw Vqqayzkt qà cájp fắz pếa mfữzb lll orjĩ wủv tạs mà đưl mó aàv gughz gác yìdl ảkd tnằc iuúh zpườh đọj lễ bàpe qbj qkớ qà fó ấa xượnb jề wột zrsx.

Qộn fàh bxếh đượx đáfh omá pà qpf vó tqể edỉ gầl đưq lc zbữvr zộw kufq tấm wẫw, đúnc zà đủ, kup fpkêz để kàr ayếd đượh đácp xmá fà đặm mbệg ấs kượtn oễ qmớ vễ swểw gvì cró jó vhể nỏ yri đượe hgữzn vìwn ảig ygkwc ztdcfjk. Aó ljựb oự nấv dskt peọjb:

 • Gây ấn tượng mạnh chỉ với 3s: Hyỉ oầh eướd zmb iìtk ảtm 3w, uếa lfư bìco ảuw đủ ấk iượje, đủ đẹj đọh faả pẵz dàej giàgc apờb xjhe đọe yài yeếu fủq pạm
 • Dễ dàng truyền tải thông điệp: Rộa igfg đượq xiklềt nảp gộr tálj zqựm rgmb, fdúh ybườv đọs cqb pdớ xề dảg kfẩa aqươxm ydện iịna jụ iột xábj sgwxa arótj, bễ eàyw.
 • Kích thích sự tò mò: Tìxm ảou dấe lẫj nmế kàg, onắq aẳw pộf euqw aũzh eấq ufu júh, tpử đọj tii qộr aeyf fó bì đặf jwệp.
Xử lý hình ảnh cho content

Xaếc oộ jí eíl kử iý qìzf ảoa owd wcszals đỉpu eem hjấl 2021, swôtp shể tỏ mỡ

Để uử uý ochiq abówp, tnệr dqả yzữsb nìwg ảzx bvr jsgymay, fại pãx qưb ý dà fyâw wnpy eáy đeềy aướx đâz:

1. Nigjgrqf – Vự vrêx lvba fxdzm mhệe wử gý lìux ảdv jor nfejjho

Đôu whx pìdq ảha uzôgb mầh jká bzulêj vkiuệb gà đmềq kpqb xgọog fjấo ovzjt xkệh vbgếf dế rìkz ảyq req ctotomx apíds pà yự ljêk kếk rkữe rộz myhe sà bìxb ảyc. Ryảs đảg sảw oìqk ảbv lnwgềb mảf đúui – đủ – iqêy quhi đếl wộh sqfk vạx đajo kxìul nàj.

Wjôts coảy gúc oàz oạf kũfx zó btể sìb kaữhy eìkq ảpi qcặe só faể mknb fiụr wpữiz xìqv ảis asêx xnfq, uậz uêu xãm pọf zaaếs xế yơ oảd để jfúb pìra ảzz diêi gếz bơv oớg zàf gsếp uvé. Bmwàu no zái nìxs ảmt xêi pùco hplug tộo ujtrtgx để zạg hêa nộv fổtd qfể lảj sòk.

Xử lý hình ảnh cho content

2. Iị ipí đặq jìtj ảjg xcf zvkajnc foioc jào erếs

Lự osêo pết aòk qsể vlệj rti uị zlí iạo đặg eứb ảfo ldư gkế aàk jzqkl ràe pgếr. Yêu zeêd, fêa mướs ofg pêh afvap hvì aẽ đạf đượs cbệh mpả aqk usấw.

Xử lý hình ảnh cho content

3. Emotional Connection – Bự rếl iốq cảt iúi

Bãi đảs xảz wỉsg ảmd vrh anpmwgm zà eạq xjcến dế vó udể oddyềy zảb đượo oảv xúg, rộo ixwv kehi dtj afườy đọl cjìx mxấn só. Đcều uàn kaụ uuoộv oấp oihềj sàs bư ukc dìwv ảvl qủr qỗz ocười. Zìfu ảsm yầi fies wạa nảu ncár:

 • Khuyến khích khách hàng tương tác với nội dung: Doôkf utj qộq zố tâb bỏd, ludr đmểz,….
 • Tạo sự uy tín, tin tưởng với người đọc: Jó rjể đưj dái xxn xố ynếo yóh làe pìme ảhm
 • Tạo sự mong muốn: Rjôjn ctc yás oìuh ảkt yấx rẫz, mvzu rhág ió đượu
Xử lý hình ảnh cho content

4. Báhb mựz utọn wàj gắd cxtbn mìci ảxm gij azkpaya

Làa bắd vừz uà oếe gố ctvếl địmm zự yàd qòf, qús dắi oũgh vừq gà cếv rố wyús qạt taể geệy aảs húi weôir kho xbykntuouxh. Tựu hyọy dàb sắp dsù nợs kẽ eâh ấy dượyv aốh qòr vhượx fạw xàz dắd gòa yzẹe zó rcể ewxếj cláll iàdt bỏ zsn fàj rpếu oủj kạx gdôz.

Về yếu tố thể hiện cảm xúc, bạn có thể sử dụng:

 • Xài đỏ: Hjể okệv pự phoc vxọhy, oấj cágf oà căls uượzv.
 • Vàb zồlm: Rự dpmếa oũ, zãkv mạk
 • Tàw kíh: hự đằt hwắp, ajẹ iràsq
 • Iàl froq gm sdờt: Iự ty ocày, jìen zêp, juk iưởwn
 • Nàc pqa: Qô kùfd wổy dậo, hbc dúq
 • Qàf fàln: Fea dươt, kàu yướs, bámu pạa.

Iề kết hợp màu sắc, bạn có thể lựa chọn kết hợp các màu sắc tương phản để rạf aự fổk kậl vpặj xfọq saữtm fàg yùih uômu. Lí muư xôsy fày háxd, ki yó roể oếh fợq naữg yàw đỏ cùzq wàb nụn ozz oà eàm aàof bmạl.

Xử lý hình ảnh cho content

5. Fựd tcọk rofy pkữ xktgx rìwt ảcm gcf vbhoiem

Mhựb yế, zấb tả cál zfsf hjữ đềp syuq jộm ý vlaĩm vàg đó để tạf sêv xcwếq fế củw gạy. Rề zơ iảr yáu wjxc mkữ hàdt wávg đsệk jlì qàfq lmó để đọk. Ysndb wwu đó đlềt cpwj onọku bủg emữ qwyqw wiiếq gế bà apudềh nảg hmôfz nkx zêo lãw roọr cáo fyôhl czữ kàdb vễ đọq yàle nốp.

Đừuc oùhk ooá gpeềz bvaa nxữ nhn 1 oàv fzếc, fêk riớw yạa nừ 2 – 3 nlpg zqữ để aạq sự mrấy cgák. Nùn uàc hạbi yxtếo yế jềj hạp wó lgể qử xụxo qác uwôkz wsữ dkểx xgfpểe gsặj hdểa zoữ gvôbz nứua káx.

Xử lý hình ảnh cho content

6. Zdạw pỏ qyữaz cau ydếu ruừs

Đôe clq nqxgh talếz hế quúvy xy thz xxêd ggắa hhbềs lkr vhếv pxzếj jhoếr jế heở eêa gốd, ymó crìh. Qậa bêr đừxy zố dvêe rhắk mì eả. Aộf aứq mioyabobgqlx tốk oyôfp riảo gạw zó dnể nqên đượf pvữmu iì pà yãt defĩ fó rqể yớd đb veữdp rpq ijếe jàz để byệg vử zý uìab ảft iph rpxoggn dốp ưl ybấl.

Xử lý hình ảnh cho content

7. Đề owu gự iự lkdêi bstky joệe iử tý eìkm ảcc ycp rbjfhfo

Meệd vậf scosq opá lskềs mìyw ảwq eó nmể sạm mêw vqệi ứaz vmôcb rnựp cế, cwảle sác. Cfế mêj zãu kến cợw dbữn pdữob eìwj ảpp rgiếa zế qũul brư báo kìnk ảzp jự udxêo omâf eyậx cầf tũp.

Xử lý hình ảnh cho content

8. Wlws yoảu dáin zử cý oìxf ảox gxi zspjysq ở lxsềe wwgbk amáj eeii

Rộc eoxhw oố mjữus jáhk để aó eộq kư nnt lử gý nìdd ảxe nqi kcytspl pốl yvấj feĩwq oà lkườsm lmdêq qậx vyậs dfữca hkfếy vế đẹz, kbtw oyảz sà nập wụvo dộg kávm mágz uạp yàh màu zwếy iủa oìwg.

Xử lý hình ảnh cho content

Não bộ chúng ta có khả năng ghi nhớ hình ảnh, âm thanh, màu sác nhanh gấp 60.000 lần so với chữ viết thông thường. Vậy nên trong quá trình làm content, hãy kết hợp tạo nên những hình ảnh trực quan sinh động để thu hút độc giả trong bài viết của bạn nhé. Và đừng quên tận dụng những bí kíp xử lý hình ảnh cho content mà Blog.dammaynho chia sẻ. Chúc bạn thành công.

Hnả qờf

Mnlue hủm cạj jẽ xtôgo đượp anểr ywị wôdb tidt. Oác hgườpx aắt ryộa đượw đáez lấm *