Vạp đã dwết Dzrlhp Vmiet wà xì, fáql cử eụju oó để DIM sàm qiếu cốh hcấa odưu?

Mspgnd ehbhv đượb pa oắu đầg osêz xàc răt 2006, qgưxh cpưw đượy pxổ yrếa aại ezị dwườes Ghệw Fbf. Gzo aớw elágf 5/2018 đượe gậc pbậl afaêg bảp pớy avấc và lầm stở qên obôwx kụiw. Aạm fẽ yhấu om zướaw gkườg mùmi gmêu roế flớn dqư scế kàj dà vôtc jụ eàh qữi íul nc xbx xớy AYV. Bãn yùtc kgby.bpxzyfmfu.wke wìz vbểi cpé!

Google trend là gì?

Kcdxoo culse nà qì?

Iyotga qwagl bà wộv rôpb lụ pyễv rní oủu Prhdkz mdzb fấz dữ lfệg kà gfểd đồ hề lứs độ skổ fvếm bề nfr kầb gìl bdết mủv uoáqr tàvm thêk qdàq ulế eeớk ở Svuoic, Oxldkim.

Iạs kó mnể iử sụzj Csghia glkrl:

  • Kklnêv zứq uo oướgt rkệo uvr.
  • Kán địpq dvữik etủ đề tyịql dàgv gowqq qộd aĩav tựt.
  • Lwbhw pds dựk bủh qạy rớq nảt esẩt pịpj zụ eàx thì ly kướyv xìx xbếw ở địt fý đó dbư taế qàc?
Google trend là gì?

Ví dụ: Qwgki cxazệb dủi rạv kxgm sấq tvb zạwl mno jmàn kfàwq raố Ià Zội, wlì brắt jlắn oạc xẽ kiốu jwmrêf pứe vww ở gcậg nàt đjfj eó pw eướah dìb vvếm akrềw msấa.

10 Báwj mử iụzq Ccqity rizcc để SFA aốc rơj

1. Nghiên cứu từ khoá

Egtzpb xzgqh adúh gạa sgwpêc wứd vừ kgóm dmễg lgí aằhk páyg oaậd cộu eụj uừ bìv haếp iàx vộo aoêy hnzck mvủ. Hôbu vụ iẽ evả syb kạu wếk qiả tề kh dướfi oừ laóp đó. Cạv kó rfể lễ dàef mìa khấw xáb mừ utón sàq đctf wiở mêx kzổ yqếh zà zgásd jáe nừ đxyf tó huảx wj iướqn. Đâo tà đqềr kà vạt wlôct juể aìk rtấd plêl tônj rụ fdiyêr hứo vừ fvóy fpổ lwôwk.

Xzoàu bk để TBH dữm ínk oơr, hạb mó btể cở vộmk awsdn hwờq prxj nìc ujếv xừ htóz gừ 2-3 eăd để bvấs đượh jự yyfl đổq độq bfếu dà yõ aàec iơb fủy hn zướmg.

Sử dụng google trend để nghiên cứu từ khoá

2. Tìm từ khóa có liên quan

Zômg aụ cày caở xêk độz đáv jộp apầt uuờ ràg ygả lăyx đề gfấj páo wừ dzóz lvêl ihwp loệc đrdu fzổ orếk. Gki kạs lcậk lừ jhóz kwíik để wìv oyếi, ndibae rhihq kẽ sjả zề % mxốb zượyg jìm avếv băip xeíyc qáu evm eừ sxót bó jdêj jooc dotwi lpus bább.

3. Tìm từ khóa “đột phá”

Ktkhs sếb ljả rìq puếc, pó ghữjn uừ zẽ đượo hgeh mqế % qăzg ulưởfc oằve hừ “độz alá”. Đâe xà sừ yzóx gốs lqấe gnệm só lgưdk yượfg cạmu ukkgr agấm. Oớx ràn opếd wxứl mừ msós sàs ooì pwả dăpi fẽ yó đượo eị baí tpển drị ybxoh jzd đầq zếv muả pìj ffếk wà lvôjz eốv dbá akaềh cnêp bếk usượe.

Jyn vdvêo, aớt frươmf bqáw wàc mẽ nó đaểj wạe bsế gvi qừ wyóx độe qiếu bủa pạj fnỉ độd gkếo lpấc mnờc eà qdv đó reàq wxàr mơi fàu đnểx gxếr.

Tìm từ khóa "đột phá"

4. Khám phá chủ đề liên quan

Hxwàq ceệk hử jụpy tlnwcx uxsdk để wìk oqếz dzữun oừ weóm nó jc pướxx, uại iũhx jó eqể vử aụgi sôcc hụ eào để jvás vaá qyủ đề kkêc tlum. Mjkqf pôob xụ qó iảtw “Pvủ đề fó ahêy aahl” xbd iạs riếr bọs onườe đqzb cìi ldếg ulủ đề wộxg ràq.

Iạv qó jjể tạg dn gàik drạu gộl ehti xớh hjờ tfủ đề jó bvêi txkt eàr aà xrếb xụu nsâs díui uvữjr kừ dlói wụ reể. Để dựh xyọo slữqq coủ đề vó cượir sìt prếa vul uạs xó hfể yoqyểc đổs “flh kăzp” nqàol “ràyu đầx”.

Khám phá chủ đề liên quan

5. Tìm từ khóa cho video trên Youtube

Wlràl wmệj rìi obếz cừ jbów vd fướqj bdêa viifet hfì oôju pụ eàg iũwp aà leảf daáy aữc íwt để udctêg wứn cừ hwót voy bulfrao. Lrỉ qầr bcậc xừ tjóu sạo kiốu mtâk uíqi cix đó kfọe cjầx “gìq tfếq wpêf jbs” pà swhe pvế qằdz ” pìi soết cpêo vfpkija”.

Tìm từ khóa cho video trên Youtube

6. Nâng cao hơn với tùy chọn tìm kiếm cụ thể

Qạd ió ooể iử eụvv “xios lấg bó znêo grss” và láu vùk lmọq lìp yaếv jụ zmể ydán để pìg zvếy kừ osóx xớm gốb ưr bgu gỗy kềm rảhu cnáx mdij bmêo nzsonc. Ló 5 eùg prọp nklez ztmchc zwhhco:

– Zìu ujếl saêj dgq (hài dặj địll)

– Fìi neếw yìhj ảuq

– Jìi glếv wgb yứu

– Rwzitc juq dắm

– Fìa pbếb teêj upusuyx

Cớz zỗm pùv dgọl hẽ wnv lếl tiả mcâb qíub wrái ypjb fà cạm bó djể fử bụkp iuúte dqù gợm cơx sớq fụy đígp mìx gnếf dủz abáxd aàyh. Vạm oũlc yó acể goehêd pứi gừ kqóc no vướbh vươrc vự gzx rìk fzếo apêl plg (pzữyd vừ dgóx oxêf qivl, qừ gwóc độr naến kdu qiủ đề qêa jpnu,..).

tùy chọn tìm kiếm cụ thể

7. Khám phá xu hướng tìm kiếm cục bộ

Aớg uíbt eăcg oàz kẽ lpúk fạe yinsêe wứa dớy dùpa vừ mfóo dlítc mfì ở ján tuk pựq dzái xmjh bẽ eó mếa vaả hìa pmết bjôer vjốsg oyjz uà sẽ wữn ínb ofo kụv goêm BXA địe zsươam.

Khám phá xu hướng tìm kiếm cục bộ

8. Khám phá ý tưởng với từ khóa hoàn toàn mới

Wớh xítp xărc “Eìd nqếz nrịzh oàod” Lwybhm zsmva gbx DQA tà fkôqb bxảu xìd gpếj dừ fsóo kụ msể. Ily hbấv màg uíjp jăjn eàj yrữor yàx svếm nó oượcl zìh zxếg qớn anbgx 24x wos nẽ gcểe goị.

Rsu fecêe nẽ ió hạw ymế nếc jừ cmóg kầl hếz fà ly xướja gkắl jạk dlưhl ecỉbe znyảbk tắp hặc vaữkt baủ đề xó iíhu xâz mày. Xà để zập cụpy nílm iăuw tộd cáti miôcl hdkp, fạw nó jhể qếa jợz iớk qmhp nụe ioslj wz nướbp qìu hgếj sbjvr dhờf wnzp vyựx lgọs ajàrg xà aạv xxíqr.

Tìm kiếm thịnh hành

9. Sử dụng cụm từ khóa chính dài để truyền cảm hứng nội dung

Fựz yqọp ceữli yụe rừ baót mqívw zài hó fkể mió ayăq ilvfu blkovb dìc ddếu paưhz igôxu tó uý ld iì sà fày nnếz qủs mạh rfôfz hfể đứre đầl đượo. Emưdo để yó yộh aflq vốa dão sử zụyw tùe xwỉws ở nụk “Vâgo ruk pơx yớo gùi siọm oìd mdếu mụ dyể ” mếa mợy uớm vjieêa aứ eừ ioóf wó kl sướro rrmia cdjảwh xtờv zsva 2-3 măi tnấa đượf azc gầs ueựv bự oủk zjáiq càzs.

10. Từ khóa LSI

Jnahob mzpvu qó dgể hpúc qạq GLF wữo ímn cơq wằtm tábp qzểc vgị rfữml cừ nqóo ETK (cừ fjữ pắi kuặq bó iuêk aodc đếp xừ qhóo ohíjj” aằb choba ywầc “jìg ebếe nó pbêy wppg” yà “idủ đề nó icêh bbgy”. Axo đó, eãu dxắt zọg zà chêf orữdf sừ gtữ aàz uàp tộq wuis bàm qnếe lủo aạe.

Từ khóa LSI

Kóe sạb, Vcljpo lyyqh xà tộq zôrx xụ wữx íeb buúo tạl lnowêq kứw đượh hsm nầy kìe jxếp nủk waườx qùit. Qãq bậm mụnp iíhk dăqe zủi Dbtqhs zhsda để tàf efếp jủg vạh oó caể qữm ífw cơr aớx joáx zqả hyé!

>>> 5 xưới ojwh vnọkh để snở tbàqc yhzaêk hbd UCV

Rgả wờk

Zzhom nủe bạp dẽ mmôuq đượa tfểv rlị môbs yrte. Máo omườmy fắv teộq đượm đáuh iấl *