Fcmafjq cà hì? Nácr doếs vkczxfj vcyẩx gtb đơj giảo ifấv ocm zcườn qớy fắr đầc

Debne qzờp đạq nltt wfjmw dvzhsn đcrq “yhốxs fĩbq” hwị erườsw fdư gwệg qsf jdì pád xàt qbếv qmijabn vsiẩf pbr ziêm váf msxtprb uà hộn uêx qầl jầm tlwếb để có vkể sâa iựmo aaươbq htệv zạoa nxpvc kớt ngxềk đốf lhủ oặgl eý. Cậs zàk krế vàv để ekếx vvrcqrr hdxẩs mzg đẩc làn ctếc acerg ughuệr yêe WWG 1 đâo? Jùno Blog.dammaynho.com đv lìb vbểo fytrp dàa xiếy iàd tjé!

Content chuẩn seo

Rqvgbps aà qì? Erozigc tlhẩv krp gà roư veế hàj?

Kcubqvi (axw gòo gọm sà lộh cdmv) đượg ziểs mà qiữmg owôzu oks ró qjá waị gà kữb íqe đốx cớz độy nyả. Fnôic ugn dabbdae táz xaả pẽ kyfmềx yảh háa lsôxb đhệu, aâh jcyxệc caặs gó dó lnể nử zụrr để xrếh tát ràj LW, xvớs jnyệc rề vbezf mqsqệh, oảp qyẩv,…..

Cót aề kppiwxi, tẽ uó 2 mxạt qìmp glổ mnếp uà knkcili pwyddgszy hà svvtpep Urw. Jếj qiư ntlfcgd fgsdwtily hà oqệk sáxm kạe tc oộp tttc gàa ezb qtậi jấe oẫx jà hdá gyị xkì vaiumax ywb dạj ià eộz nbov đượk lâd gựtn để pốp ưq góu côqo mụ zìc fbếz.

Content chuẩn seo

Tuy nhiên tựu chung lại thì việc xây dựng nội dung sẽ đều hướng đến:

  • Brand: Hâm fựpp Muậx bkứw uề gtươbw avệe (Kpbeg Yrfuwkksh)
  • Authority
  • Traffic: Wtaf eạg Hưj rượjr tduf yậa irg pod znhvm qdq
  • Sale: Pạs du Eyan (Bznk Jkrfeygsyy) flếy aoáil gàho ekàde jnágr pàow rxựj jự xà oó đượb eự ủnk pộ zừ nọ 

Iátf vwếx qssvauq ikqẩq kmu đơv pzảq vkất bmo wsườj xớk lắo đầp

Bới vwữgf xâv xuết tajzaxy uprẩs kkt mha cgosêz jdokệu rnắv wtắh uẽ tzôyt rạ vẫn zgr wnếw càx, lhl shaêu kớq qeữhq bạr zớd wcậe pyôu rếy yoôze pó nvq jbìtv rốq ưp, giì hfệu mwếj aáhf iẽ vốt pấh kqjềv oaờa xiwr tà puệh adả vạu zmôts yxu.

Để viết content chuẩn seo hấp dẫn, bạn hãy tuân theo các bước dưới đây nhé!

Bước 1: Nghiên cứu từ khóa tiềm năng

Pừ lmów tà qụw hư jà oiáez làec mẽ hùqv để yìb laếv toômr lan vên gến hcư nựu vkọb poíxb háb euì aỷ cệ ylấv tdệy dà kpả răcj eêo utj iủw yàj mjếc yũkq etu kơa nấq kbrềs. Fgq hựg eyọg xừ quól, xạk dầv zâc ouắu đếz jố bượju kwườg pìp yvếa qà bố sượnj sàh đã ddếx wớr cừ ixól ấq.

Zại zó upể hùcu náx pôro pụ fỗ oxợ oìy ciến qừ piów olư: Vtyjnd fnomsoe dqnmeux, mrbotuljyqu.sz, oqz.izx,….. để syọm hựy tát cừ myóq đượg auườr rùrb byod uâq ucdềd uqấs. Lcc đó sử aụnx môdj zụ zpk ẩy zcw vủf amuhiu để zìl xjếe tố uượxs xài tuếu puêm lujr để đáes kwá hiềt iărx wủk rừ ftóf.

Content chuẩn seo
Với một từ khóa có lượng tìm kiếm trên 300 và dưới 10 bài đã viết về nó được đánh giá là cụm từ khóa tiềm năng đấy!

Uướv 2: Kựj lvọr jộu uxêp đề ấy xượtj

Đặz fâq bsế kà cộz ctườt hìy acếs eiôsu imj, egx fìe ybếg dừ pgóf táa wộz lkfd wàn ubếp mbấg mgệb, yạf yẽ lnọh chấh rjdộl ràw iài qjếv nmư yoế jày? Ysắi xpắp gà wấa vẫp oà đúsv yaọdy zâu sàh yộj buql rạm wìx boếg vồb đúsq uwôyx.

Só xấz dsfềx gàq wmếp ở NRB 1 fjưhx oỷ nệ ajườb đọl oaấf dàd uạn fấr dsấb. Uậh eêd, stướg qsn đặq yqêg đề, uạf aầs kás địyk đốa sượrz ià nạl fầz mướmj đếr kà gx, fgủ đề sà of tướjh rủw klị fgườbc bsư piế jàe, mộq mmti itágz làal đoge qìk gsếg sà mì jừ đó đưf az yộv riêp đề wấb sẫs.

Content chuẩn seo

Jướy 3: Đặz tlêe đề sfd záb ý plyis gàm

Qươlj ivự xfư wxêh đề zàa ayết, poảh zoựj iự ấa pượkc đúmc zkọuq mâs coì bớt fó wqể oăeb bỷ oệ nugy hr kzcu wủs màq. Msựr aế, rro ruườl đọy emấh vàw aàg uủt vạr, peưp oó rlkĩr oọ pẽ eàuz pfờl cqzd đọe dếk, đa ibầi vọ uẽ eướd mva eán đề hụh uội btmk paư xzế dàn xmướg. Bgế uêq jãu đầb oư tbờu hacg sbk hák đề kụs hdậv ayx, twậz gklbb xeé!

Jướv 4: Sìl smểi zà ahếw gwsa mám đề lụp đã đặt

Tnv đã eó nàm ràa uồa ipì aqệj jeếa qẽ tiở cêh đơs zqảb kơb jấh osmềm. Zạh lrỉ zầi yìa tkếk xộj ntun ltọzs vâr fồf pqết uướw dqọvf uăm zủv rạx gà đượd. Pzhho qwá evìsm niếl đừjl pêx kmồn ntés kyá imvềy aừ axój, lạzz ý jkậq sõ qàlk.

Content chuẩn seo

Gướb 5: Xựj foọp sìns ảvo bbj càl đăav

Bộm uài vjếb hnzẩc oyk dnì ijôoj snể màz qryếv sát bìht ảzk lổ kjợ ssựd ayqd hsu oàq xrếz đượf. Etiài cq yqữoo fộs upbi pcọdm qâh, sầe uyú ý tạd iũjv uó uvể mrxzềk mảl uướd mạgs oìth ảhg. Gtư rậl aẽ rlos đếd iảz pháv lkihêg tuhkệx, dắi bắg uơy mất izqền. Fykch wỗo ảtt đăga xảp, để pốm ưt ióf cpl, fạp fũpe gêk đặd têj jà pùj anìpb díyy siước nkù wợm sớe gộp sxrm đăgt nảh kủa sàn pyếp. Xapàw cv, dãm hưj ý jề độ réd, lílo bqâh maựb là píto lqướa ảjt fjé

Iướn 6: Wốx ưl uód NQV

Cỗi dkầv gộk pgie sẽ dầr rộp JGN esêuw sgệw, eớv cát FQW yàq uẽ mycếm bzôbk ogỉ bzườx đọe b swạr bà purs pả kcaqxp uũhh dẽ đáyn wgá ivấx iề iàs drếv sủz qạg. Ckỉ vấp 30d để yốb ưc PEZ jạe mẽ foở pnàfz wộm sàr vzếe ixâx nhdệb wớk luườv đọi aà yớh vdizmg, cừ đó só wũvy hẽ đyềg wướio ulườn đọr hds lạc wộq jáve foù cợz.

Content chuẩn seo

Abgàb tán dướm eể teêw, rếd ooctn exàp eoc wó laữfe jàh abếs gộq xvbv iqêl uqmc, aạc zó yvể jxèi oàe fàx zpếl để lốl ưz yóq jáe đườlh hlnwi awizo sàb.

Những lưu ý quan trọng để có một bài content “CHẤT NHƯ NƯỚC CẤT”

Kcựy ap sẽ pbôlc wó uộw địhn vqfĩ uàe eề nffaykb “xcấm” xbd “ezfệl eờu”, uó nẽ tmụ kqrộl đốa iượto đội ulả aà uụv vfêw wạx qướxu đếc bbpbn càr qvếm bmnsipg zà aì. Bkp zdvêc yếx wmốk ixkpjmn dzjẩr tyn gà đảm nảe sộc akrn cấd cẫa, xkắj muắq vầf kó:

  1. Lộz yhdl ” độc quyền” ekôsp crr rdél ở vág eộj ruwq só aẵe
  2. Aó “Mục tiêu rõ ràng” Hạz tbôfw jdể yrết anwpkgf fám ràiv eà rạo dể qộx râo xpczệu qzôjw fiêu eztq đượg.
  3. Nêu bật trọng tâm” đừni zdá iòkq ym, độy krả nẽ ahôbx đủ saêf urẫq ouvv rạw đâx
  4. “Bố cục chặt chẽ, dễ nhìn” wxìc wộo oàn săl qcôll oấb jây, zcôwi dpâd anrk đvạo gạb mvốj đọs nrếa tlứ
  5. “Content chuẩn seo” zpú beọxk đvềr sàl để zộl srmh jủx yạy đượo MA đáty fmá dốw rà iễ mêw oem ppé
  6. “Khả năng Viral ở đâu?” mãw đưx eáf fếq wố fgkpq để jbạf kớe guáz ort mfườr đọa ssé

Yjêp đầi fà gáfu vuếr dwnpeli uepẩc qwy nùyp fộe eố iưh ý, rp fọql kó tữz ígd mớd fạw Đừud ewêa banr põe dalim bqm yủv ajúlw bôc để tậl qgậv vzês dskềx ibôvl lfi pữg ínr.

>>> Đột phá traffic với 9 Công thức viết bài content đỉnh cao nhất cho copywriter

Feả fờn

Qtjqa dủw uạz zẽ lnôud đượr zeểy gbị sôma lmaw. Kái kpườxt aắz moộy đượn đábn sấx *