Thay đổi và thách thức trong tiếp thị kỹ thuật hiện đại

Tiếp thị kỹ thuật số đã thực sự đi một chặng đường dài trong thập kỷ qua. Trước đây, nó chỉ đơn thuần là quảng cáo biểu ngữ và truyền thông xã hội, tiếp thị kỹ thuật số hiện là một bộ chiến thuật tích hợp đòi hỏi những kỹ năng đa dạng, làm cho nó khác biệt rõ ràng với tiếp thị đến trước nó.

Tiếp thị trước khi có Internet

Trong thời sơ khai trước khi mà thời đại của internet xuất hiện, tiếp thị chủ yếu được chia thành 3 nhiệm vụ: tiếp thị chiến lược (tức là phát triển sản phẩm mới, quản lý thương hiệu), quảng cáo và bán hàng. Tập trung chủ yếu vào quảng cáo truyền hình, chi phí rất lớn (hơn 5 triệu đô la cho một quảng cáo Super Bowl) trong khi hiệu suất hầu hết là phỏng đoán và nhiều người đặt câu hỏi về ROI của quảng cáo truyền hình.

Thông thường, ba nhiệm vụ của quảng cáo truyền thống là khá rời rạc và thường được thực hiện bởi các nhóm khác nhau trong công ty hoặc bên ngoài các nhà cung cấp, với sự tích hợp thấp của những nỗ lực. Ví dụ: người quản lý thương hiệu sẽ quản lý các hoạt động hàng ngày liên quan đến thương hiệu, người quản lý bán hàng sẽ khai thác sức mạnh của người bán hàng để bán thương hiệu và đại lý bên ngoài sẽ sản xuất nhiều loại quảng cáo khác nhau.

Sự phân bố những nỗ lực này được coi là cần thiết vì các chiến thuật khác nhau đòi hỏi một bộ kỹ năng khác nhau. Ví dụ, tại một công ty, các kỹ sư đóng vai trò là người quản lý thương hiệu vì họ có kỹ năng kỹ thuật để hiểu sản phẩm, phát triển sản phẩm mới và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thương hiệu. Các lực lượng bán hàng được gọi là trên các nhà bán lẻ khác nhau để đôn đốc mua sản phẩm, trả lời các câu hỏi mà họ có thể có, và đảm bảo giao hàng. Một cơ quan bên ngoài được thuê để xử lý quảng cáo và nghiên cứu thị trường. Logistics đã được xử lý bởi một bộ phận vận chuyển trong công ty.

Vấn đề nằm ở chỗ từ quan điểm lợi nhuận, chắc chắn sẽ có sự bất đồng giữa các khía cạnh tiếp thị và sự cạnh tranh khác nhau, chứ không phải là hợp tác.

Tiếp thị kỹ thuật số trong những ngày đầu

Tiếp thị kỹ thuật số cung cấp một cách duy nhất để giao tiếp trực tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng có thể mang lại 15-25% cải thiện ROI và sự tương tác của khách hàng, theo McKinsey. Đó có thể là lý do tại sao chúng tôi thấy sự gia tăng lớn trong chi tiêu cho tiếp thị kỹ thuật số và dự đoán rằng, vào năm 2020, chi phí cho tiếp thị kỹ thuật số sẽ vượt qua chi phí cho quảng cáo truyền hình và đến gần vượt quá tổng chi phí quảng cáo ở Hoa Kỳ,

Mặc dù vậy, như chúng ta đã thấy với tiếp thị truyền thống, có tới 85% các công ty tuyên bố rằng họ không thể đạt được chỉ số ROI này. Trong những ngày đầu của tiếp thị kỹ thuật số, các nỗ lực tiếp thị theo một mô hình tương tự, với các chiến thuật trải rộng trên các bộ phận khác nhau hoặc các cá nhân với các bộ kỹ năng khác nhau.

Đã có, và vẫn còn, một sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các cá nhân và các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Một phần, đây là một chức năng của các vấn đề đào tạo và nhu cầu về các chiến thuật liên quan đến tiếp thị kỹ thuật số.

Trong những ngày đầu, một số chiến thuật này được trao cho những người kỹ thuật, đặc biệt là lập trình viên và người phát triển, những người có kỹ năng kỹ thuật mã hóa các trang web, các nhiệm vụ liên quan đến SEO và các kỹ năng liên quan. Quảng cáo và tiếp thị nội dung đã được trao cho những người được đào tạo về quảng cáo truyền thống. Và bạn đã có một vụ mùa mới của những chuyên gia kinh doanh cố gắng phân tích.

Nhưng vấn đề lớn hơn nảy sinh với tiếp thị kỹ thuật số – điều chúng tôi không thực sự thấy với những nỗ lực tiếp thị trước đây. Những mâu thuẫn của tiếp thị kỹ thuật số với kỹ năng tiếp thị. Điều đó có nghĩa là, trong khi các trang bị về nhiệm vụ thường xuyên kỹ thuật của họ, họ không hiểu bất kỳ điều gì về hành vi của người tiêu dùng, không thể xây dựng những nỗ lực khuyến khích chuyển đổi và thường không có nhiều sự tôn trọng hoặc tương tác với người tiêu dùng.

Thách thức của tiếp thị kỹ thuật số cho thế kỷ 21 và xa hơn nữa

Tiếp thị kỹ thuật số đã trải qua thời kì đầu tiên khi nó phát huy được hiệu quả để phân phối nhiệm vụ trên các đơn vị kinh doanh khác nhau và các nhà thầu bên ngoài. Những người làm tiếp thị tại thời điểm hiện tại cần có nhiều kỹ năng để đáp ứng sự phát triển và nhu cầu của thời đại. Đó là một số kỹ năng như:

  • Thiết kế kỹ thuật số và phát triển
  • Phân tích
  • Hành vi tiếp thị và người tiêu dùng
  • Tạo nội dung hướng đến chuyển đổi
  • Khả năng tối ưu hóa phương tiện truyền thông xã hội

Tiếp thị kỹ thuật số mang đến những thách thức với mục đích để xây dựng các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số tích hợp cung cấp trải nghiệm nhất quán từ đầu đến cuối, trong khi thúc đẩy chuyển đổi.