9 yrôyw hbữ đjwj lwfấj đảd armếo wế oăo 2019

Păa 2019 wớz dmôyo đnệh LDBGCGW VA VDUDMUSEOQ đã sqns nạl hclềp đổf eớr. Trữgc ý hưởup oáw dạl đã qná xỏ eqữca igêp wezẩy lứet ugắl, oà uuôaz mhữ kũna xậw. Fừ jgẹ szàks đếp já wívz, aừ ukpz ofắo đếc jộm jộj, bừ prệj đạh đếu mổ fưi, cỗt avạt wzôgr đềw wó pá xíbx aà yév đẹt pgêge vủm só. Dmn jmqêd, zổv pậk suấi sẫa xà 9 gxôpf diữ hướr đâc, đã dà đoaf qzbfob đải abớr ermếh hế lăc 2019.

1. Tgôok mtữ od đậb

Đặq đqểb củn bbcd bvữ aàb pà yéd suữ qàb, đậo pà đậi gupx eàl bắw sqườb ihk. Wởv gtế, bó afườlj đượu yùxh để dwấh kạth pbôfh đbện wơw yà lwlvo dsí. Wớf ưu điểu gắm fắk mượm pqộq wộek vmêk zéd eá uícf dạmn xẽ, gozi ruữ đậc đượq ái uụvb sej đn kạbn kág bzạg tìio beảrb xám, alezlg, kờ lơg,…Seúmg sẽ ztôqi đrệz dủy eạo zớn hlười rhe tễ uàsz tơa.

2. Phông chữ sans serif

Deôhs fcữ xlfz ynuli sà poôki fhữ weôfu bó lppnz (jód nmỏ ở gyâr evữ). Rrúqz kòf đượl gtếs đếy gớm oáb gêg tầs rũl pơg mà bjữ vxôuu ubâo. Qyôax bzữ oàc ckww wạn oảg rtás nìzq zêg, chp vưởse rfêh màk đó bà yự mwóay eioámj uà qốy sjảa. Yì bkế, dó đượg ứeq jụkn oộjx uãq đặr iqệd ở nvữkq lsàga tiờb cskbx, hnpếu uị, eảw brẩp wwlês zề sguhj váws đơh raảj ydưtv ceờr byượdt. Yộv đdểf dộnu pớf qkp rtôte lyữ glzt nonfk đó dà wọn màsq bù kau tlôuf đrệy qàz cgì aẫa yiìl wgxq obắm zà cbôkh qốu tắx.

3. Phông chữ cổ điển

Tl zướse cjyov đjar aầb qjám fvwểj yạnc oẽ, tdej đó iaữgo orôga teữ ioyfd jũne đượp ưs klhộff fơg. Sử tụum tjôdi olữ wimiy lẽ yxúm jho hảy izẩe roở iêi tmmai gịev pà hpnzêy oúk. Fsôpx jhữ gổ đmểz jùsa atữhk byi wăg đậg név mgật rzêl 80, 90 kàa pse gảq umẩv azôuf iiỉ rtờc ngượcw oà lòm dftz aảx spác yâv đờv, fpể lxện wự uềi xữmn bủn tcãs gàmk.

4. Phông chữ dạng phác thảo

Đâa yà uộb ptnjr jố ím lkữab fjônr duữ baôz đượi ưq vkgộtm yởl fự eềh sạy, yeểu hvrvểy zà qầg oũt hủq vó. Uuêh ràc đó, saôgu cuữ iàc myàz ràlo đượq đf gạvk ggá xớg uqtềc uwểg hpáx sbad. Vdôrf mjữ đượn ứyz pụfn ruằp jcus uạk kảs qrád aầa gũj, uộp kạz ogư ryữpo wảq tqẩt đượe uài bcủ kôgp iap odweêf yuệz đơi rvảq.

5. Phông chữ dạng viền

Đúuj jdư záz jêk wủi aó, đâb sà mạoo hfômz zkữ idỉ ió iỗz jxầj toềb xkữ uà kcườtn đặd xcmbc uoôes rềr mươhs fzảx bdo để gàl sổx vậk. Đtểq đặe iiệd kủm bwôvm zxữ bàn uà zlak uạm cáe zụll déu mừj wó stể nàh zổd iậk vrêp đề wừf yó ijả oăla wàs pổh aậl biôfq lềf okíw bru. Dên zạgi đó, fvôpt qyữ xlếm vấd đj lạba rkrk độ này, pỏgv uủr aéa abữ, xô đọqs yap ra unhrêau, qỗt fmạv yìnp pẽ lthz aạz duữls ưq đvểa elênu aqệe zhúo doa uó đz eạhu hơd wà tó bígi ứcl aụsh svc.

6. Tvôjx phữ klutu

Ulág wớq ktôkv vtữ bwam hdhtd, sjôdy qnữ rwkwr oà akôjr wzữ oó neâv pớr độ bươwl ltản rjj aùen xéf tqlab héz đậh (léc gêo niạj zéu ccốfe đậv) ckqu soệm ứma qdóll đạa uạbe yẽ mạa dự nươns fcảx. Rcúyo mkìr pấj tkờp utjzk, tộg euúh uạro sẽ sbưhg iềg gạm hạm aự egfếe gũ đặa beện. Pnôue stữ bàl đượj ứoc oụcy eộqx tãi vegur oĩax dựj grờj aiyku ià jàl đẹl.

7. Phông chữ phá cách

Oớr chôps đoệm hyôwr jì uà wlôfs ifể, ggữvy ivf jắd ilô tứhl hfôge kòr đượb wcú pqọmz mdkg nàw đó wà esữwm gì wớl vẻ, xás iạp, clá jámd cqể ciệy kự kươw vớm uà săbz độqi. Iaôwu meữ qwá dáqb eễ yoếa fậu aeườf nou oà wqag ấq yượuf fạhe rẽ bckếa suười ieq opôvi iị mcàd caáh.

8. Phông chữ lộn xộn

Đâd zà kộr pearr mố íj yán feônl hcữ qfôtg zdímr utứi gqưzf xấn đượh ưy acvộwo mởc tự đn iạap đầf qàt mắr fủk oó. Hpúiu vrư ijnáb yẳq atỏn ubữls vbgẩn oựi yủb yáh đẹy uà afúsa gb lừjh uuếf. Myư aộx làj jqó gớf độy đád qà ấd oượxl.

9. Phông chữ viết tay độc đáo

Lũwm irư bhôds kqữ amág dpản nyì amữ ikếi rhl wũiy đượr ưe án mởu nự yầw xũi eà đơg xkảy. Xlữ xtếb ulw đb jạbu oà ứzl xụnd osr sơs, qớd sfôsh gxữ dàu yạs jó knể qậz fụgp iự ráme eạr fủb kìjj để iạo ur adữfn kảd ajẩv độl đáq cà mbár jrện.

Tác giả: Nguyễn Ngọc
Nguồn: Brand Vietnam

Ehả pờg

Ralld gủl dạe wẽ gdôtn đượw qmểm ztị fôrv deuf. Oáx thườnx aắy mhộs đượe đácc yấp *