Trang bị 10 bước để có hành trình khách hàng tốt nhất

10 bước để tạo bản đồ hành trình khách hàng

Bản đồ hành trình khách hàng là việc thống kê các bước trong quá trình một khách hàng từ khi nhận biết, tương tác đến các hành động quyết định có mua hàng hay không. Qua đó, cho thấy toàn bộ những tương tác của khách hàng với thương hiệu và những yếu tố khách quan, chủ quan tác động lên quá trình mua hàng của họ.
Từ bản đồ hành trình khách hàng chúng ta có thể dễ dàng thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của khách hàng và trực tiếp đưa ra những thay đổi trong chiến lược của mình để có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Mức độ hài lòng của một người trải qua trong quá trình mua hàng có ảnh hưởng đáng kể tới việc họ có quyết định quay trở lại vào lần kế tiếp hay không. Vì vậy, nâng cao sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu không thể bỏ qua của bất cứ một thương hiệu nào nếu muốn tăng doanh thu kinh doanh và vị thế của mình trong lòng khách hàng.
Tạo bản đồ hành trình hoàn chỉnh, logic sẽ cho bạn cái nhìn tổng thể chi tiết và chính xác nhất những hành vi của khách hàng. Đây là một hành động tiêu tốn khá nhiều thời gian nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và giúp doanh nghiệp đưa ra những thay đổi mang lại giá trị cao hơn.

Để xây dựng bản đồ hành trình khách hàng gồm 10 bước sau đây:

  1. Mục tiêu kinh doanh
  2. Tương tác
  3. Tập trung vào mua hàng
  4. Điểm còn thiếu
  5. Sự hài lòng của khách hàng
  6. Nỗi thất vọng của khách hàng
  7. Lập kế hoạch
  8. Bản đồ hành trình
  9. Động não
  10. Triển khai.