Insight Tag LinkedIn là gì? Và hướng dẫn cách lấy mã Insight Tag LinkedIn

Insight tag LinkedIn là một đoạn mã JavaScript nhẹ mà bạn có thể thêm vào trang web của mình để bật báo cáo chiến dịch chuyên sâu và mở khóa thông tin chi tiết có giá trị về khách truy cập trang web của bạn. Là khách hàng của Giải pháp tiếp thị LinkedIn, bạn có thể sử dụng LinkedIn  Insight Tag để theo dõi chuyển đổi, nhắm mục tiêu khách truy cập trang web và mở khóa thông tin chi tiết bổ sung về các thành viên tương tác với quảng cáo của bạn.

Lợi ích Insight tag LinkedIn mang lại

Insight Tag LinkedIn cho phép thu thập dữ liệu về lượt truy cập của các thành viên vào trang web của bạn, bao gồm URL, liên kết giới thiệu, địa chỉ IP, đặc điểm thiết bị và trình duyệt, dấu thời gian và lượt xem trang. Dữ liệu này được mã hóa, sau đó những thứ không được xác định trong vòng bảy ngày và dữ liệu không xác định được xóa trong vòng 90 ngày.

Insight Tag LinkedIn cho phép thu thập dữ liệu về lượt truy cập

LinkedIn không chia sẻ dữ liệu cá nhân với chủ sở hữu trang web, nó chỉ cung cấp các báo cáo tổng hợp về đối tượng trang web và hiệu suất quảng cáo. LinkedIn cũng cung cấp nhằm mục tiêu cho khách truy cập trang web, cho phép chủ sở hữu trang web hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa trên trang web của mình bằng cách sử dụng dữ liệu này, nhưng không xác định thành viên. Các thành viên của LinkedIn có thể kiểm soát việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ cho mục đích quảng cáo thông qua cài đặt tài khoản của họ.

LinkedIn có hỗ trợ pixel hình ảnh vì vậy, bạn có thể sử dụng tùy chọn pixel hình ảnh theo sự kiện cụ thể để theo dõi các sự kiện nhấp chuột.

Hướng dẫn lấy mã thẻ Insight LinkedIn

1.Đăng nhập vào Trình quản lý Quảng cáo LinkedIn của bạn, LinkedIn Ads Manager

2.Chuyển đến Tài sản tài khoản> Thẻ thông tin chi tiết:

Account Assets > Insight Tag

  1. Sao chép số ID linkedin_data_partner_id được liên kết và chèn vào website

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *