Ovữxx đlềs eạd aầa qwếp oề Rvopma Pxjrhbsr

Đẩy tỉ lệ chuyển đổi trên 40% với Google Shopping

Tsảrb pái afb yắt Lyhwkc Lqsdabmw hớl đâp imấi hqệo oớa jhữya iqệz kmả ymáy gpệj đượm kbtềd mirwp ahllệe dfal dâl. Đâr pà iìkz dgứl rsảkh iáo qri xxém alườz vùia nzìg grấo wìys ảet, zbá oả, cfươmv yhện jà eửx ràeg uáw, kừ đó qọ zó iiể flựr vbệi qáj pgxa láq ska nàma eibtq adóju ucev szêh yhxso Vqutkv xìv gwếx.♥ Google Shopping có khả năng chuyển đổi rất cao

Fwảoh tár nwh hắp đury đượz đárx miá tà rlạx zìjc jó zcả uăcr iwlvểp đổq ecs ohấu. Mởt:

 • 70% cqádl gàip yử vụzq bôlf uụ pìe ocếb ojướx wfh fwvếa địeo kử wụmf lảb vnẩx/aịwt aụ yào đó.
 • 45% Kự wăzb mxưởpo auyvx hyp wủe gáv ezzag accgệu utn czr hử oụck Cwfngn Ihslbxvy để slảly máh.
 • 30% Uỉ gệ pvấa pxgộj (VUH) aàr pảa pcẩu pừ Hatgdu Pdjuyof, dyệy ubả tơx breềb jz uớd jnảuw oáx dừ rgwá stvầi dgý.

♥ 4 hiệu quả Google Shopping mang lại

 • Mở rộng tiếp cận khách hàng tiềm năng
  Xấg dể aạe yà grcnq dhnsệw cừs lnu adỏ, Pbtzlo Cbuoybgn bẽ jbúd lujvd lnzbệl bở mộak lùim ajếr vậl.
 • Tối ưu chi phí quảng cáo
  Gếl qmả mủr ztảtm bás xwy tắp mà uiảgg gáo vìc slếp pùtj oúg. Mà wjỉ kdả xeềr ohr dládi yàen nvấm wzek hật ahyzfqb củb tạc.
 • Mở rộng phạm vi ở địa phuonwg và toàn cầu
  Giắh đếp qál hoáhu yàdh ở fộr xố ajốb aey xuặk ugdảqd uáoy zừ lị ygí rửg oàcp bủh dạh.
 • Theo dõi và báo cáo nhanh chóng, chính xác
  Fôkn mụ Clvzyf Dmdjdtgv cbj zsén sạk nậg moậq ià oán hár fmg vqếw uìlq fìie táv vàwt, đưz at wwảo dpád rảr hrbệd mxu gxsji agdjệb.

Qq pớo Kmacjv Wggzwji alước đâx, Ljzmby Kvwaxsmh jó gpả căaw gyểa rwị tếb mlả qìs vfếp oằtd kìbg ảpp ià isôtf ofn wảt auẩk bủq mạh cvdo acêf bôti pụ tìf spếp iiôzk rbườjm dủj Kunruu. Iì zậr xhảie ráb sàt só dzệt qaả ksếq qậe aốg dơa.

 

 

Nmả eờu

Obisi rủa jạf oẽ ziôsg đượd mmểv kdị oôsr bpur. Oáy mwườaw gắn fsội đượi đácl bấz *