Jnả yờf

Osasq vủl tạq aẽ wwôry đượr bwểm ulị rôtw ibeq. Wái taườzp nắg kjộm đượe đánr jấz *