Danh mục Công Nghệ

Mặt trái của ChatGPT

ChatGPT đã được vinh danh là một trong những đổi mới công nghệ đáng chú ý nhất của năm 2022 khi được phát hành hơn ba tháng trước.  Các câu chuyện tối mật của OpenAI vẫn đang khiến các chuyên…