Xây dựng sự khác biệt để tạo nên lợi thế cạnh tranh

Sự khác biệt luôn được coi là mấu chốt giúp bạn có vị thế cạnh tranh với đối thủ của mình.Vì vậy không phải quá bất ngờ khi mỗi startup đều cố gắng tìm một lối đi riêng nhằm mục đích vượt lên trên các đối thủ. Sự khác biệt đòi hỏi những ý tưởng sáng tạo, liều lĩnh và cả sự kiên trì.

Hoạch định những kế hoạch xây dựng thương hiệu, tăng giá trị sản phẩm đen lại lợi nhuận. Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt từ đâu, cụ thể và vững chắc nhất?

Khác biệt về tính năng

Khác biệt về tính năng là liệt kê danh sách những bí quyết trong các sản phẩm, dịch vụ của mình, đồng thời tạo ra nhiều hơn các sản phẩm, dịch vụ.  Khác biệt tính năng được xếp vào cấp thấp nhất vì đối thủ cạnh tranh sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt và bắt chước nó. Như vậy, sự khác biệt không còn nữa.

Khác biệt trong mô hình kinh doanh

Thứ hai, khác biệt trong mô hình kinh doanh, tức là tạo ra những hình thức họat động kinh doanh mới và mang lại giá trị cho khách hàng một cách hiệu quả.  Một mô hình kinh doanh mới gắn kết được những vấn đề của khách hàng có thể tạo ra vị trí khác biệt trong tâm trí khách hàng – một lợi thế cạnh tranh lâu dài, hơn hẳn sự khác biệt dựa vào tính năng.

Khác biệt trong chiến lược

Thứ ba là sự khác biệt trong chiến lược. Khác biệt trong việc xác định hoài bão, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và con đường đi đến mục tiêu. Có thể nói, khác biệt trong chiến lược khó bị bắt chướchơn khác biệt trong mô hình. Chiến lược và mô hình kinh doanh luôn đi kèm với nhau.

Đối thủ cạnh tranh bắt chước hoặc sẽ thừa kế một mô hình đem lại giá trị tương tự (và đó là cái mà họ nghiễm nhiên có được sau khi một người khác đã khám phá thành công) và thế mạnh khác biệt cũng mất đi. Tuy nhiên, đối thủ cũng không thể thích ứng hoàn toàn với mô hình mới, họ chỉ bắt chước khả năng đó để phá hủy lợi thế khác biệt.

Khác biệt nào mang lại giá trị lợi nhuận càng cao, thì đối thủ cạnh tranh càng sớm bắt chước và tuổi đời khác biệt vì thế sẽ bị rút ngắn. Xét theo góc độ tương đối và tổng thể, tuổi đời của khác biệt tính năng ngắn hơn tuổi đời khác biệt khác biệt về mô hình kinh doanh và tuổi đời khác biệt về mô hình thì ngắn hơn tuổi đời khác biệt về chiến lược. Sự khác biệt chỉ tồn tạitrong một thời gian nào đó mà thôi.

Tạo ra sự khác biệt bền vững cho thương hiệu

Khác biệt bền vững là luôn sáng tạo, tiên phong, đi trước và về đích trước trong việc tiên đoán và giải quyết vấn đề của khách hàng trên nền tảng chữ tâm. Thiếu chữ tâm, sẽ không bao giờ có sự bền vững, sẽ không bao giờ thuyết phục được ai đó theo suốt con đường phát triển để cùng thay đổi (nếu đó chỉ là tạm bợ mà thôi). Con đường phát triển để thay đổi là một chuỗi các bước nối tiếp nhau, doanh nghiệp nhận ra xu hướng của khác hàng và hành động để giải quyết được xu hướng đó. Khi khách hàng đã cùng đi với doanh nghiệp trên con đường phát triển để thay đổi, họ sẽ cùng đi qua các trục thời gian, theo hướngtừ hiện tại đến tương lai.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải xây dựng mô hình quản lý để trợ giúp. Cụ thể là xây dựng một mô hình quản lý để luôn có đội ngũ nhân lực giỏi, tâm huyết nối tiếp nhau trong việc luôn nghĩ ra và thực thi chiến lược khác nhau.

Sự lỗi thời là quy luật không thể thay đổi

Dòng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tuyệt hảo được sản sinh từ các doanh nghiệp vốn là một tổ chức hoàn hảo. Khác biệt bền vững có được nhờ khả năng liên tục thay đổi và thích ứng qua nhiều thế hệ sản phẩm, dịch vụ kế tiếp nhau. Mọi nhà lãnh đạo, nhà quản lý, những người sáng tạo dù xuất sắc đến mấy trong việc tạo ra khác biệt cũng sẽ đến lúc qua đời. Nhưng một doanh nghiệp sẽ không bao giờ chết nếu có một tổ chức vững mạnh, ở đó các thế hệ xuất sắc sẽ nối tiếp nhau tạo ra sự khác biệt. Đó chính là sự khác biệt bền vững.

Cạnh tranh trong kinh doanh là vấn đề tất yếu. Làm sao để khác biệt giữa hàng trăm ngàn các thương hiệu ngoài kia phụ thuộc rất nhiều bởi cách định hướng và đưa ra chiến lược cho mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *