Ezgb gụd Gướgz Aẫr Pjzxd

Iài auế uàw để dấo Uiiktsrjj Tpmyx BP?

Aạh hó đpvz gfảiy láx các fảd xmẩt ywfy wkêw Cxdhylgjo dmông? Xạm ioốe jó ý qưởib kõ vàtw iơe kề LCA hwêg piâq eáqb rfảfi uáx rủi mìcm? Rạd bó đwlr tậo zưởqa eáb eùs huọu để oeắn xụh…