Danh mục Google ADS

Quảng cáo chéo trong Content Marketing

Quảng cáo chéo (cross channel marketing) có thể hiểu là việc sử dụng những thông điệp khác nhau được xâu chuỗi thành hệ thống thông qua các kênh khác nhau, thay vì nhắm trúng đối tượng với cùng 1 thông…

Loại trừ nhắm mục tiêu nhân khẩu học

Chống “Click tặc” Google luôn là thử thách đối với tất cả các bạn chạy Quảng cáo Google nói riêng và các nhà đầu tư nói chung. Không thể bỏ quá nhiều tiền cho chi phí cơ hội. Phải có…

Quảng cáo google display network là gì?

Quảng cáo google display network (Quảng cáo banner google hay còn gọi là GDN): nó là phương thức quảng cáo trên google thông qua việc sử dụng các banner, các văn bản để quảng bá cho thương hiệu, sản phẩm của công ty, doanh…

Những điều bạn cần biết về Google Shopping

Đẩy tỉ lệ chuyển đổi trên 40% với Google Shopping Quảng cáo mua sắm Google Shopping mới đây xuất hiện với những hiệu quả khác biệt được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đây là hình thức quảng cáo cho phép…