Danh mục Facebook

Làm sao để chạy quảng cáo trên facebook?

Chưa có kinh nghiệm, mới bắt tay vào “tập tành” chạy quảng cáo Facebook với mục đích tăng đơn hàng, bạn mới nhận ra là không đơn giản như bạn tưởng? Để một quảng cáo chạy thành công và có…